Dizolavare si radiere firma

Dizolvarea unei firme poate interveni atat voluntar, cat si in urma unor evenimente independente de vointa administratorului/ asociatilor.g

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic – etape si acte necesare:

Radiere firma - acte necesare:

Legislatie dizolvare si radiere firma:

Potrivit art. 237 alin. (8) – (9) din Legea nr. 31 / 1990, se va prezenta cadrul legislativ al dizolvarii unei societati:
(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
 
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
 
(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.
 
(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50% .
 
(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile art. 60 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
 
(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.
 
Alineatele (7), (71) si (8), coroborate cu art. 3 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009, prevad ca, in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a hotararii de dizolvare, reprezentantii societatii au obligatia de a solicita numirea unui lichidator, orice alta persoana interesata avand dreptul de a solicita numirea lichidatorului in urmatoarele 3 luni. Competenta de numire a lichidatorului apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
 
Daca termenele succesive de 3 luni s-au implinit fara sa se solicite numirea unui lichidator, Oficiul National al Registrului Comertului va solicita sectiei comerciale a tribunalului radierea societatii comerciale. 

Ne ocupam de inchiderea oricarei firme, oferim atat asistenta juridica cat si contabila.
Pentru demararea actiunii de inchidere, avem nevoie de urmatoarele acte:

PRET:

590 RON -inchidere SRL - Bucuresti si Ilfov/ 590 lei- alte judete
230 RON - inchidere PFA/ II/ IF Bucuresti si Ilfov/ 330 lei- alte judete.